KLL Informatyka

Firma KLL Informatyka istnieje na rynku od ponad 20 lat. Od początku swojej działalności zajmuje się dostarczaniem rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw. Nasze produkty, skupione są w okół systemu ERP, ewoluują wraz ze zmieniającymi się technologiami, pojawiającymi się nowinkami oraz potrzebami naszych klientów.

W skład naszego zespołu wchodzą analitycy, programiści i wdrożeniowcy. Dzięki czemu możemy oferować ścisłe dostosowanie do potrzeb naszych klientów realizowane w krótkim czasie i bez zbędnych kosztów firm pośrednich. Misja naszej firmy to bycie zaawansowanym działem IT naszych klientów. Dzięki takiemu rozwiązaniu można dokonać rozsądnego outsourcingu tego elementu.

Historia firmy

Pierwsze wdrożenia

Pierwsze wdrożenie systemu KLL-ERP zostało rozpoczęte w roku 2005 i zakończone dwa lata później. System KLL-ERP szybko wyszedł poza ramy standardowych systemów ERP oferując elastyczną platformę do implementacji dedykowanych rozwiązań. Od momentu pierwszego wdrożenia system KLL-ERP jest systematycznie wdrażany w kolejnych przedsiębiorstwach, których oczekiwania wykraczają poza instalację ustandaryzowanego rozwiązania i pakiet szkoleń. Na dzień dzisiejszy system KLL-ERP ma kilkanaście wdrożeń w dużych i średnich firmach produkcyjnych i handlowych, które wymagają szybkiego i stałego wsparcia informatycznego.

Wysokie standardy

Zespół programistyczny od 2007 roku pracuje według metodologii Agile-Scrum. Od samego początku korzystamy z profesjonalnych narzędzi do rozwoju oprogramowania, takich jak Systemy kontroli wersji, Zautomatyzowane testy, CI, Środowiska developerskie. Wiele z narzędzi rozwijamy pod swoje potrzeby. Dzięki naszym kreatywnym inżynierom od wielu lat pracujemy na własnych narzędziach, które dopiero od niedawna są dostępne na takich platformach jak GitHub czy Bitbucket.

Innowacyjne moduły

Budowany przez nas system ERP również rozwija się bardzo dynamicznie i szybko wzbogacany jest o najnowsze na rynku nowinki. Od roku 2009 dostępny jest moduł WorkFlow do projektowania przepływu dokumentów i informacji w przedsiębiorstwie. Takie rozwiązania dopiero zaczynają się pojawiać w konkurencyjnych systemach ERP. Innym przykładem jest moduł BI, dostarczany w standardowym pakiecie, pozwalający samodzielnie budować raporty i wydobywać zagregowane dane z systemu umożliwiając nawet ich automatyczne przekazywanie dalej.

Interaktywność

Na początku 2017 system został wzbogacony o moduł Kokpit, za pomocą którego przygotowujemy panele informacyjne z tabelami, wykresami i zdjęciami, które są wyświetlane na wyświetlaczach wyświetlaczach LCD zloklizowanych w przedsiębiorstwie. Kadra zarządzająca może przeglądać wskaźniki na własnych komputerach w przeglądrce internetowej.

Innowacje i rozwój

Oprócz prac związanych z realizacją zamówień naszych klientów, równolegle prowadzimy prace rozwojowe naszej platformy, których celem jest ulepszanie naszego produktu, rozwój narzędzi, optymalizowanie procesu wytwarzania oprogramowania. Każdy członek naszych zespołów zgłasza swoje pomysły i aktywnie uczestniczy w ich tworzeniu i wdrażaniu.

Przykładowym efektem takich prac rozwojowych jest pakiet narzędzie wdrożeniowych, z którego korzystamy od od roku 2016. Pozwalają naszym wdrożeniowcom szybko budować całe moduły z minimalnym wykorzystaniem programistów. Za pomocą tych narzędzi mogą tworzyć nowe nowe rejestry dla dokumentów w bazie danych, zdefiniować okna edycyjne, listy, raporty, WorkFlow oraz dokonać integracji z innymi modułami poprzez system pluginów i definiowalnych zdarzeń.

Dzięki tym narzędziom jesteśmy w stanie jeszcze szybciej odpowiadać na potrzeby naszych klientów i dostarczać rozwiązania w dobrej cenie. Nasi programiści skupiają się na tworzeniu narzędzi, a nie powtarzalnych zadaniach związanych z każdym zamówieniem klienckim.

Narzędzia

Stale dążymy do tego, aby nasz produkt był nowoczesny i korzystał z najnowszych dostępnych rozwiązań technologicznych. Tak aby nasi klienci zawsze mieli do dyspozycji aktualne oprogramowanie i nowczesne technologie informatyczne, a tym samym nie zostali zablokowani przez przestarzałe rozwiązania programistyczne. Chcemy także, aby nasi programiści mogli pracować na nowoczesnych i sprawdzonych rozwiązaniach. Z tego powodu systematycznie aktualizujemy system KLL-ERP do najnowszych wersji serwera baz danych PostgreSql, serwera aplikacji PHP. Programiści zaś pracują w najlepszych dostępnych na rynku narzędziach programistycznych jak np. PHPStorm.