Czym jest system KLL-ERP?

System KLL-ERP jest kompleksowym oprogramowaniem wspomagającym zarządzaniem przedsiębiorstwem. Standardowo obsługuje wszystkie procesy biznesowe występujące w firmie produkcyjnej i handlowej, jednak przygotowana platforma umożliwia nam sprawne i szybkie dostosowanie i tworzenie systemu według indywidualnych potrzeb klienta.

Kompletny system klasy ERP 2.0

Zawiera wszystkie moduły potrzebne przedsiębiorstwom produkcyjnym i handlowym: ERP, CRM, FK, WMS, QA, SCM, MES, OMS,...

Nastawiony na rozbudowę

Nasz system i zespół wspiera pomysły naszych klientów. Platforma programowa przygotowana jest na rozbudowę, dostosowywanie i tworzenie nowych modułów. Aktualizacje dostępne są w cyklach 2 tygodniowych, przez zespół pracujący według Agile-Scrum (Lean). O jakość dbamy poprzez zautomatyzowane testowanie.

Przejrzyste i bezpieczne finansowanie

Licencji udzielamy na system, bez limitu stanowisk, umożliwiając klientowi swobodne korzystanie z zakupionych rozwiązań. Korzystamy również z wolnego oprogramowania eliminując potrzebę zakupu licencji firm trzecich. Wdrożenie systemu rozłożone jest na etapy i powiązane z nimi opłaty, dzięki czemu klient płaci w miarę postępu wdrożenia.

Pełny obraz firmy on-line

KLL-ERP umożliwia kadrze zarządzające na szybki i stały nadzór nad ogólnym stanem firmy. Dane prezentowane są za pomocą Raportów, Kokpitów z wykresami, BI, Automatycznych raportów z alertami. Występujące zdarzania komunikowane są poprzez system powiadomień e-mail, sms, zadań, komunikatów.

Nowoczesne rozwiązania

KLL-ERP jest systematycznie wzbogacany o nowe rozwiązania. Między innymi jako jeden z pierwszych systemów klasy ERP udostępnił definiowalne WorkFlow dla obiegu dowolnych dokumentów. Dbamy o aktualność oprogramowania powiązanego: baza danych, język programowania, biblioteki, rozwiązania programistyczne, tak aby nasz system zawsze korzystał z najnowszych technologii.

Wieloletnie doświadczenie

W swoim zespole mamy analityków, ze stopniami naukowymi, którzy profesjonalnie zajmują się projektowaniem i wdrażaniem oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwami od ponad 20 lat. Zespół programistyczno - wdrożeniowy zawsze może liczyć na wsparcie doświadczonych specjalistów tworzących system od jego początku.

Moduły KLL-ERP

System KLL-ERP składa się ze współpracujących ze sobą modułów. Oferujemy komplet modułów potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym i handlowym. Moduły podstawowe mają szeroki zakres konfiguracji i możliwości rozbudowy. Jesteśmy przygotowani do sprawnego tworzenia nowych modułów według indywidualnych potrzeb klienta.

 • Produkcja
  Image

  Produkcja

  Moduł ten stanowi rdzeń dla wdrożenia procesów produkcyjnych, które w szczegółach różnią się w każdym przedsiębiorstwie.

  Dwa główne modele produkcyjne to Zleceniowa i Kanban. Umożliwiają one generowanie planów produkcyjnych w oparciu o zdefiniowane budowy wyrobu i technologie, rejestrację wykonanej pracy pracownika start-stop/koniec/fakt.

  Rejestracja możliwa jest na poziomie partii lub każdej sztuki. Moduł automatycznie bilansuje potrzeby materiałów i przekazuje dane do modułu Zaopatrzeniowego. Moduł oferuje również wsparcie dla czynności około produkcyjnych jak przezbrojenia, utrzymanie ruchu, narzędziownia.

 • Sprzedaż
  Image

  Sprzedaż

  Moduł ten spełni oczekiwania dużej firmy handlowej z oddziałami mającej kontrahentów w kraju jak i na całym świecie. Za poprawną organizację procesów sprzedażowych i produkcyjnych przedsiębiorstwa odpowiada nacisk modułu na szczegółowe prowadzenie portfela zamówień.

  Do podstawowych funkcjonalności należy zaliczyć: oferty, zamówienia, faktury krajowe/wewnątrzwspólnotowe/eksportowe, proformy, zaliczki, automatyczne oznaczanie faktur zapłaconych na podstawie wyciągów, definiowanie reguł cenowych dla kontrahentów w oparciu o różne cenniki.

  Dokumenty do systemu wprowadzane są raz. Kolejne dokumenty pochodne powstają automatycznie na bazie wcześniej wprowadzonych. Dokumenty mogą być również automatycznie wczytywane z plików, pobierane z B2B lub wymieniane przez EDI.

 • Magazyn
  Image

  Magazyn

  Moduł magazynowy umożliwia definiowanie w systemie dowolnej ilości magazynów fizycznych i wirtualnych. Obrót magazynowy oparty jest w całości o dokumenty magazynowe, a stan magazynowy jest ich wynikiem. Może on być prowadzony z dokładnością do produktu/partii/numeru fabrycznego.

  Moduł umożliwia kontrolę FIFO definiowaną na różnych poziomach: indeks / dokument / lokalizacja. Moduł obsługuje magazyny wysokiego składowania, poprzez obsługę pojemników z kodami kreskowymi i umieszczania ich różnych lokalizacjach.

  Oczywiście moduł w pełni zaspokaja wymóg śledzenia łańcucha dostaw. Wspomaga również obrót międzymagazynowy dla lokalizacji oddalonych geograficznie wymagających śledzenia produktów w drodze.

 • Zaopatrzenie
  Image

  Zaopatrzenie

  Dzięki Bilansowi produktów dział zaopatrzenia otrzymuje automatyczne informacje o potrzebach materiałowych i towarowych. Cenniki zaopatrzeniowe aktualizują się automatycznie na podstawie dostaw lub poprzez dostęp do systemów B2B dostawców.

  Dział zaopatrzenia może również poprzez system zarządzać zamówieniami kooperacyjnym. Prowadzenie rejestrów zleceń zakupu i dostaw umożliwia raportowanie ISO kompletności i terminowości dostaw.

 • Księgowość
  Image

  Księgowość

  Moduł obsługuje pełną księgowość przedsiębiorstwa w oparciu o definiowalny plan kont. Ustalenie, na etapie wdrożenia systemu, schematów księgowań umożliwia automatyczną dekretację dokumentów pochodzących z innych modułów (np. faktur sprzedażowych i zakupowych, dokumentów magazynowych).

  W ramach modułu Księgowość prowadzona jest między innymi obsługa rejestru VAT z generowaniem deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-UE, wysyłka e-Deklaracji, amortyzacji majątku firmy i generowania płatności. Procesu obiegu faktury zakupowej jest możliwy do modyfikacji według zasad obowiązujących w danym przedsiębiorstwie. Kursy walut m.in. z NBP pobierane są automatycznie. Płatności obejmują wczytywanie wyciągów bankowych i automatyczne rozliczanie należności i zobowiązań.

 • Koszty
  Image

  Koszty

  Moduł ten pozwala na przeprowadzanie comiesięcznego, pełnego rozliczenia poniesionych nakładów, wycenę zleceń produkcyjnych i kartotek magazynowych w koszcie rzeczywistym oraz dekretowanie syntetyczne w Księdze Głównej.

  Koszty są prowadzone w podziale na koszty bezpośrednie (np. materiałowe, robocizny bezpośredniej) oraz pośrednie (rejestrowane wg MPK). Rozliczenie kosztów polega na wykonaniu kroków kosztowych zdefiniowanych dla danego okresu. Uzyskane dane są podstawą do zestawień, wnikliwych analiz oraz bazą do dalszych strategicznych decyzji.

 • Moduły klienta
  Image

  Moduły klienta

  System KLL jest nastawiony na szybką i ekonomiczną rozbudowę. Dzięki temu jesteśmy w stanie sprawnie reagować na zmieniające się potrzeby klienta i umożliwić mu pełną i zintegrowaną informatyzację firmy.

 • I wiele innych
  Image

  Inne

  - Utrzymanie ruchu
  - Narzędziownia
  - Kaizen
  - Kontrola jakości
  - Reklamacje zaopatrzeniowe
  - Reklamacje sprzedażowe
  - Sekretariat

Wdrożenie

Każde wdrożenie rozpoczynamy szczegółową analizą potrzeb klienta. Na tej podstawie definiujemy wstępne wymagania co do systemu. Wdrożenie przebiega najczęściej w trzech etapach

Zakres i Oferta

Analiza wstępna z określeniem zakresu wdrożenia
Kalkulacja projektu i wycena
Podział na etapy

Wdrożenie etap po etapie

Szczegółowe określenie etap
Konfiguracja oprogramowania
Wdrożenie
Odbiór
Następny etap

Udoskonalanie

Uzupełnianie funkcjonalności wdrożonych etapów
Raporty, kokpity
Optymalizacja interfejsu

Zakończenie wdrożenia

Przekazanie licencji
Dokumentacja
Umowa serwisowa

Rozwój i wsparcie powdrożeniowe

Rozwój oprogramowania wraz ze zmieniającymi się potrzebami klienta
Stałe aktualizacje oprogramowania
Wsparcie merytoryczne i techniczne
Monitorowanie działaniem systemu

Przykładowe konfiguracje KLL-ERP

System KLL-ERP jest zawsze dopasowywany i oferowany według indywidualnych uwarunkowań klienta. Poniżej przedstawiono przykłądowe konfiguracje wdrożenia systemu KLL ERP.

 • Małe przedsiębiorstwo produkcyjne

  KLL-ERP Małe przedsiębiorstwo

  System komputerowy dla małej firmy (ok. 80 pracowników), mający na celu głównie wsparcie procesów, sprzedażowych, zakupowych, magazynowych i informacyjnych dla produkcji.

  Możliwość dodawania kolejnych modułów i zmiany istniejących.

  Moduły
  • Sprzedaż
  • Zaopatrzenie
  • Magazyny
  • CRM
  • Produkty
  • Raporty
 • Średnie przedsiębiorstwo produkcyjne

  KLL-ERP Średnie przedsiębiorstwo

  System komputerowy dla przedsiębiorstwa produkcyjnego (ok. 300 pracowników), dla którego ważne jest wsparcie programowe dla planowania, rejestracji i rozliczania produkcji oraz procesów około produkcyjnych.

  Możliwość dodawania kolejnych modułów i zmiany istniejących.

  Moduły
  • Sprzedaż
  • Zaopatrzenie
  • Magazyny
  • CRM
  • Produkty
  • Raporty
  • Produkcja
  • Księgowość
  • Koszty
  • Bilansowanie Potrzeb
  • Obieg dokumentów
  • Kokpity informacyjne i wskaźniki
 • Duże przedsiębiorstwo produkcyjne

  KLL-ERP Duże przedsiębiorstwo produkcyjne

  System komputerowy dla dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego z kilkoma wydziałami i róznymi modelami produkcyjnymi. Wspracie programowe wymagane jest do większkości procesów realizowanych w przedsiębiorstwie

  Możliwość dodawania kolejnych modułów i zmiany istniejących.

  Moduły
  • Sprzedaż
  • Zaopatrzenie
  • Magazyny
  • CRM
  • Produkty
  • Raporty
  • Produkcja
  • Księgowość
  • Koszty
  • Bilansowanie Potrzeb
  • Obieg dokumentów
  • Kontrola jakości
  • Konstrukcja-Technologia
  • Kalkulacje
  • Kadry-Płace
  • Serwis
  • Zarządzanie projektami
  • Reklamacje zaopatrzeniowe i sprzedażowe
  • Kokpity informacyjne i wskaźniki
 • Średnie przedsiębiorstwo handlowe

  KLL-ERP Średnie przedsiębiorstwo handlowe

  System komputerowy dla branżowego przedsiębiorstwa handlowego mającego centralę i do 3 oddziałów krajowych.

  Możliwość dodawania kolejnych modułów i zmiany istniejących.

  Moduły
  • Sprzedaż
  • Zaopatrzenie
  • Magazyny
  • CRM
  • Produkty
  • Raporty
  • Produkcja
  • Księgowość
  • Bilansowanie Potrzeb
  • Obieg dokumentów
  • Reklamacje sprzedażowe i zaopatrzeniowe

Koszt systemu

Koszty wdrożenia systemu obejmują całość kosztów związanych z uruchomieniem oprogramowania w firmie. W cenie tej ujęte są koszty licencji na oprogramowanie, jego skonfigurowania i dostosowania, szkoleń i wdrożenia.

Płatności za system rozkładane są na raty ściśle związane z kolejnymi etapami wdrożenia, które obiektywnie potwierdzają jego postępy. Klient może zawiesić lub przerwać wdrożenie w dowolnym momencie.

Uruchomienie KLL-ERP nie wymaga zakupu licencji firm trzecich jak np. serwerowego systemu operacyjnego, czy bazy danych. System jest licencjonowany jako całościowe rozwiązanie i nie wymaga licencji stanowiskowych.

Po zakończeniu wdrożenia oferujemy dalsze wsparcie informatyczne dla naszych klientów, ramach którego klient otrzymuje dostęp do cotygodniowych aktualizacji oprogramowania, stały monitoring pracy aplikacji i wydajności serwera, pomoc konsultantów odnośnie pracy w programie, gotowość do przeprowadzania szkoleń, wsparcie analityczne przy opracowywaniu nowych procesów i zmian do programu, gotowość do rozbudowy oprogramowania.

Referencje

 • Ultratech sp. z o. o.
  “Nasze wyroby wytwarzamy z zastosowaniem zaawansowanych technologii przy wykorzystaniu nowoczesnych maszyn obróbczych i pomiarowych. Profil i specyfika działań naszej firmy wymagały od nas wdrożenia wymagających procedur jakościowych stosowanych w produkcji detali dla lotnictwa i energetyki, polegających na monitorowaniu procesu wytwarzania wyrobów od etapu ich projektowania aż do sprzedaży. Spełnienie tych wymagań było możliwe wyłącznie przy zastosowaniu odpowiednio wysoko zaawansowanego systemu informatycznego. Takie rozwiązanie dał nam system KLL-ERP“
  Marek Bujny
  Wiceprezes Zarządu Ultratech sp. z o. o.
 • Marbet sp. z o. o.
  “Głównym powodem wyboru systemu KLL była jego elastyczność, możliwość takiego przygotowania poszczególnych modułów, by odpowiadały one możliwie najbliżej zachodzącym procesom gospodarczym. Było to o tyle ważne, że charakter prowadzonej przez naszą spółkę działalności operacyjnej odbiega od produkcji typowo zleconej (wyroby oferowane naszym partnerom sprzedawane są ze stoku magazynowego). System miał także zapewnić tzw. full traceability, tak by odpowiadał wymaganiom stawianym przez dużych partnerów biznesowych. O systemie KLL można powiedzieć, że jest produktem „szytym na miarę“
  Andrzej Zgierski
  Prezes Zarządu Marbet sp. z o. o.
 • Anga Uszczelnienia Mechaniczne sp. z o. o.
  “Bazując na wieloletniej współpracy możemy rekomendować oprogramowanie i usługi firmy KLL każdemu zainteresowanemu, który poszukuje rozwiązań informatycznych charakteryzujących się dużą elastycznością i innowacyjnością na potrzeby swojej firmy.“
  Tadeusz Badura
  Prezes Zarządu Anga Uszczelnienia Mechaniczne sp. z o. o.
 • Belos-PLP S. A.
  “Potwierdzam, że wdrożony przez firmę KLL i do dziś rozwijany system informatyczny KLL-ERP spełnia wszystkie nasze potrzeby biznesowe. Biorąc pod uwagę solidność, terminowość, zaangażowanie oraz kompetencje pracowników firmy, mogę polecić korzystanie z usług firmy KLL Usługi Informatyczne.“
  Piotr Rozwadowski
  Prezes Zarządu Belos-PLP S. A.
Image